La Manresa de 1892

Com era la Manresa que va acollir la primera assemblea de la Unió Catalanista del 25 al 27 de març de 1892?

A finals del segle XIX, Manresa era una destacada ciutat industrial amb predomini del tèxtil i per això comptava amb serveis capdavanters per l’època com ara el ferrocarril, enllumenat públic de gas, carrers pavimentats, canalització d’aigua potable, clavegueram, xarxa telefònica, etc. En l’àmbit social i en el context de la restauració borbònica, l’Ajuntament era dirigit exclusivament pels ciutadans més rics, la massa obrera que treballava a les fàbriques maldava pels seus drets laborals i les deficients condicions higièniques de molts sectors de la ciutat provocaven una elevadíssima mortalitat infantil. No obstant això, el fet de ser la segona ciutat més gran de la província de Barcelona i la quarta de Catalunya, a més de tenir un grup catalanista local molt actiu i de comptar amb una excel·lent comunicació ferroviària, va fer que la Unió Catalanista decidís celebrar-hi la seva primera assemblea. A Manresa es va aprovar un document que amb el temps tindria una gran transcendència perquè seria considerat una de les mostres més primerenques i significatives de l’articulació política del catalanisme: les bases per a la constitució regional catalana.