El paper dels manresans en l’Assemblea de la Unió Catalanista

En la primera Assemblea de la Unió Catalanista que es va celebrar a la nostra ciutat alguns manresans van participar activament en la preparació i desenvolupament de les sessions. Així el 1890 quan es va començar a celebrar reunions preparatòries per agrupar en una mena de federació a tots els grups i centres catalanistes del […]

L’Assemblea de la Unió Catalanista

Els dies 25, 26 i 27 de març de 1892, ara fa cent vint-i-cinc anys, es va celebrar al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa la primera assemblea de la Unió Catalanista, una entitat que intentava unir les diferents tendències catalanistes de caire conservador que hi havia al país. Al voltant d’un […]

Les Bases de Manresa: fonaments i mite del catalanisme

La Unió Catalanista es va constituir el 1891 com una federació que aglutinava les diverses entitats catalanistes que mantenien una actuació independent a finals del segle XIX. La seva primera assemblea es va convocar els dies 25, 26 i 27 de març de 1892 a Manresa amb l’objectiu d’elaborar unes “Bases per a la Constitució […]

La pervivència de les Bases a la ciutat

Qualsevol col·lectivitat té necessitats de símbols i referents que li serveixin de suport al discurs que es vol transmetre. La nació catalana, com qualsevol altre nació, també ha tingut aquesta necessitat al llarg de la seva història. I per això les Bases de Manresa s’han convertit des de 1892, amb major o menor intensitat, en […]