La bandera de la Unió Catalanista

La bandera de la Unió Catalanista, que es conserva al Museu de Montserrat, es va confeccionar l’any 1903 seguint el disseny de l’artista modernista Alexandre de Riquer i Ynglada (Calaf, 1856 – Palma, 1920), VII comte de Casa Dávalos. El solemne acte d’entrega de la bandera va tenir lloc el dilluns dia 1 de juny de 1903 al monestir de Poblet. Tanmateix, la idea de dotar la Unió Catalanista d’una bandera pròpia havia sorgit més de tres anys abans de la poetessa i activista a favor de la participació de la dona en el moviment catalanista Agnès Armengol i de Badia (Sabadell, 1852 – 1934). De família sabadellenca benestant, Agnès Armengol va dirigir una carta a la Junta Permanent de la Unió Catalanista el 14 d’abril de 1900 en què «vinch á solicitar pera la Dona catalana l’alt honor d’oferir una bandera a la Unió Catalanista, que simbolisi dignament son poder, sos drets y aspiracions». La idea va ser gustosament acceptada quatre dies més tard per l’entitat, presidida en aquell moment per Manel Folguera i Duran (Sabadell, 1867 – Barcelona, 1951). Així, el dia de Sant Jordi de 1900, Armengol obria la subscripció popular en què hi podien participar «des de la noble dama á la senzilla obrera» per tal de recaptar fons per a la bandera «d’estil gremial». Els donatius es podien fer efectius a qualsevol de les entitats catalanistes d’arreu del país. Pels volts de Sant Jordi de 1902 ja s’havien recollit més de 5.000 pessetes, de manera que «la subscripció quedará aviat cuberta ab excés». El maig de 1903, després d’haver recaptat més de 6.000 pessetes, el penó ja estava enllestit i es va exposar a la Sala Parés de Barcelona, que avui en dia és la galeria d’art més antiga de la ciutat. El disseny definitiu de Riquer incorporava a la senyera de domàs de seda de 4 metres de llargada una orla floral brodada amb l’escut de la Unió Catalanista i la inscripció any 1891, així com un medalló central brodat amb la figura de Sant Jordi a cavall matant el drac. La bandera anava muntada sobre un pal de 6 metres, amb un remat d’argent amb sis plaques, tres d’elles esmaltades amb les flors al·legòriques de la pàtria, la fe i l’amor. A més d’Alexandre de Riquer, que en fou el dissenyador, en la confecció del penó hi participaren Serafina i Francesca Fabré, que en feren els brodats, la casa barcelonina Masriera Germans, que executà el treball d’argenteria i l’empresa sedera Hijos de Malvehy, que teixí el domàs.

Imatge de la bandera que les dones catalanes van regalar a la Unió Catalanista en un acte solemne al Monestir de Poblet l’any 1903. Dissenyada pel conegut artista Alexandre de Riquer i Ynglada i executada pels millors tallers de l’època, la iniciativa va sorgir de la sabadellenca Agnès Armengol i de Badia. Avui en dia, la bandera es pot veure al Museu de Montserrat. Font: Museu de Montserrat

Pel que fa a l’acte de lliurament de la bandera de l’1 de juny de 1903 a Poblet, el punt culminant va ser l’entrega per part d’un grup de dones encapçalades per Agnès Armengol i dues pageses de la zona del monestir al president de la Unió Catalanista, que en aquell moment era Josep Maria Roca i Heras (Barcelona, 1863 – 1930). Després dels parlaments de rigor, l’Orfeó Català va interpretar l’himne creat expressament per l’acte «La nostra bandera», amb lletra de Joan Maragall i Gorina (Barcelona, 1860 – 1911) música de Lluís Millet i Pagès (el Masnou, 1867 – Barcelona, 1941). L’esdeveniment, del qual en tenim constància gràfica gràcies al dibuix que en féu Jaume Pahissa i Laporta (Barcelona, 1846-1928), es va cloure amb el Cant dels Segadors.

Dibuix de l’acte d’entrega de la bandera de la Unió Catalanista per part de les dones catalanes al monestir de Poblet fet per Jaume Pahissa i Laporta i publicat a la revista la Il·lustració catalana del dia 7 de juny de 1903. Font: Arxiu de revistes catalanes antigues.
Fragment del manuscrit de l’Himne a la bandera compost per Lluís Millet i Pagès amb lletra de Joan Maragall i Gorina. L’Orfeó Català el cantà per primera vegada en l’acte d’entrega de la bandera a Poblet. La fotografia correspon a l’edició del dia 2 d’abril de 1931 del periòdic Nosaltres sols!, coincidint amb la primera celebració de la Diada de Sant Jordi després que s’hagués proclamat la República. Font: Arxiu de revistes catalanes antigues.
Retrat d’Alexandre de Riquer i Ynglada fet per Francesc Serra i Dimas pels volts de 1915. Alexandre de Riquer va ser el dissenyador de la bandera que les dones catalanes van regalar a la Unió Catalanista per subscripció popular. Font: Arxiu fotogràfic de Barcelona
Retrat de la poetessa sabadellenca Agnès Armengol i de Badia de l’any 1916. Armengol va ser una activista de la participació de la dona en el moviment catalanista i la impulsora de la donació de la bandera a la Unió Catalanista. Font: Arxiu fotogràfic de Barcelona